A webhely használatának feltételei

Üdvözöljük honlapunkon. Ez a dokumentum nagyon fontos információkat tartalmaz azokról a használati feltételekről, amelyek a jelen webhely Ön által használatára vonatkoznak. Kérjük, figyelmesen olvassa át a következő tájékoztatást. Ön azzal, hogy meglátogatja a webhelyet vagy annak bármelyik oldalát, elfogadja saját magára nézve kötelező érvényűnek az alábbi használati feltételeket. Amennyiben Ön nem fogadja el ezeket a használati feltételeket kötelezőnek magára nézve, kérjük, haladéktalanul hagyja el a webhelyet.

1. A használatra vonatkozó korlátozások és tulajdonlás
Ennek a webhelynek minden oldala a Cryo-Save Group N.V. és leányvállalatainak és társult vállalkozásainak a tulajdona. A webhelyen olvasható tartalmakat kizárólag tájékoztató céllal adjuk közre. Ön a webhelyet kizárólag személyes, nem-üzleti célra használhatja, és nem tölthet le róla anyagokat, adatokat vagy információkat versenyelőny megszerzésének céljával. Ön annak szavatolása mellett használhatja ezt a webhelyet, hogy nem fogja olyan célokra felhasználni, ami törvénytelen vagy a jelen használati feltételek alapján tiltott. Ha Ön megsérti a fenti használati feltételeket, automatikusan megszűnik az a joga, hogy a webhelyet használhassa, és köteles haladéktalanul megsemmisíteni minden letöltött vagy kinyomtatott anyagot. A jelen webhely tartalma, beleértve az ott található szöveget, képeket, audió és videó tartalmakat, nem terjeszthető, nem módosítható, nem reprodukálható és nem használható fel, sem részben, sem teljes egészében a mi előzetes írásos engedélyünk nélkül, kivéve azt az esetet, amikor Ön tartalmakat tölt le erről a webhelyről egy számítógépre, saját személyes, nem üzleti célú felhasználásra, azzal a kikötéssel azonban, hogy Ön köteles változatlan formában meghagyni minden szerzői jogi kikötést, védjegyet és más szellemi tulajdonjogra utaló jelzéseket. A jelen használati feltételek alapján tilos ezeknek az anyagoknak a bármilyen célú felhasználása más webhelyeken vagy számítógépes hálózati környezetben. Ön a webhelyen bemutatott anyagokat semmilyen üzleti célra nem másolhatja le. Fenntartunk bármely és minden olyan jogot, amelyet a jelen használati feltételekben kifejezetten nem adományoztunk Önnek.

2. Védjegy nyilatkozat
A Sejtbank, a www.sejtbank.hu és a www.cryo-save.hu a mi védjegyeink illetve szolgáltatási jegyeink.

3. Nem adunk orvosi tanácsokat
Ezen a webhelyen nem adunk orvosi tanácsokat! A webhelyen olvasható tájékoztatás nem minősül orvosi tanácsnak. Tudnia kell, hogy az általunk megadott tartalom általános tájékoztatás illetve ismeretterjesztés célját szolgálja, ezért nem használható egészségügyi problémák vagy betegségek diagnosztizálására vagy gyógyítására. Nem helyettesíti a szakszerű egészségügyi ellátást. Lehetséges, hogy az erről a webhelyről szerzett információk az Ön helyzetére nem vonatkoznak, vagy félreérthetők. Semmiféle felelősséget nem vállalunk azért, hogy Ön hogyan használja fel a webhelyünkről vett információkat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár törekszünk a webhelyen közölt információk folyamatos frissítésére, az orvostudományi információk naponta változnak, ezért előfordulhat, hogy az információk egy része már elavult. A jelen webhelyen közölt tartalmakról nem lehet azt feltételezni, hogy a webhely szerzői az ott közölt tartalmakat elfogadják vagy ajánlják, továbbá ezeknek a tartalmaknak a közlése nem jelenti a tartalom szerzője által javasolt vagy leírt stratégiák, ajánlások, kezelések, terápiák vagy intézkedések szavatolását vagy garantálását. Ha a saját helyzetével kapcsolatosan tanácsra van szüksége, orvosához vagy az Önt kezelő egészségügyi szakemberhez kell fordulnia!

4. Adatvédelem
A regisztrációs adatokra és bizonyos más, Önnel kapcsolatos információkra adatvédelmi szabályzatunk előírásai érvényesek.

5. Garanciavállalás elutasítása
Ezt a webhelyet, beleértve az abban foglalt tartalmat vagy információkat és a vele kapcsolatos szolgáltatásokat, úgy jelentetjük meg, "ahogy van", illetve "ahogyan elérhető." A Cryo-Save Group N.V. és leányvállalatai kifejezetten elutasítanak mindenféle, kifejezett vagy beleértett, bármilyen jellegű szavatossági nyilatkozatot vagy garanciavállalást, korlátozás nélkül ideértve a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a szerzői jogok meg nem sértésére vonatkozó garanciákat. A webhely, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások és a hiperlink formájában kapcsolt webhelyek használatával kapcsolatosan minden felelősség és kockázat Önt terheli. Az általunk vagy meghatalmazott képviselőink által adott szóbeli vagy írásos tájékoztatás nem keletkeztet garanciavállalást, és semmilyen módon nem terjeszti ki a jelen garanciavállalás körét. A Cryo-Save Group N.V. és leányvállalatai nem szavatolják az információk és anyagok pontosságát, megfelelőségét és teljességét, és kifejezetten elutasít minden felelősséget az információkban és anyagok szereplő hibákkal vagy kihagyásokkal kapcsolatosan. Semmilyen módon nem szavatoljuk vagy garantáljuk azt, hogy a webhely jövőbeni használata zavartalan vagy hibamentes lesz. Az Ön felelőssége, hogy megtegye a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy az Ön által erről a webhelyről lementett adatok mentesek legyenek vírusoktól és más potenciális kártevő programoktól.

6. Felelősségkorlátozás
Mi, társult vállalkozásaink, beszállítóink és más, ezen a webhelyen szereplő harmadik felek, nem vagyunk felelősek illetve kártérítésre kötelezhetők semmilyen közvetlen vagy közvetett, eseti, vagy következményes kárért, különleges, példát statuáló vagy büntető kártérítésre, illetve semmiféle más kártérítésre (korlátozás nélkül ideértve azokat a károkat, amelyek elmaradt haszonból, adatvesztésből vagy az üzletmenet folyamatosságának a megszakadása miatt keletkeztek) nem vagyunk kötelezhetők a jelen webhelyből, a webhellyel kapcsolatos szolgáltatásokból és termékekből, a jelen webhelyen található információkból és/vagy hiperlinkkel összekapcsolt más webhelyekből fakadóan vagy azokkal kapcsolatosan, tekintet nélkül arra, hogy ezek alapja szavatosság, szerződés, általános polgárjogi felelőssé vagy más jogelmélet, illetve tekintet nélkül arra, hogy adtak-e tájékoztatást arról, hogy ezek a károk bekövetkezhetnek. Amennyiben Ön elégedetlen a webhellyel vagy a webhelyhez kapcsolódó szolgáltatásokkal és/vagy a hiperlink formájában elérhető webhelyekkel, ezekkel szemben csak annyit tehet, hogy felhagy a webhely és/vagy az érintett szolgáltatások használatával. Vannak olyan jogszolgáltatási területek, ahol az eseti vagy következményes károk kizárása illetve korlátozása nem megengedett, ezért a fenti korlátozás illetve kizárás nem feltétlenül vonatkozik Önre.

7. Az információk pontossága és sértetlensége
Bár törekszünk arra, hogy fenntartsuk a webhely pontosságát és sértetlenségét, semmiféle garanciát nem vállalunk annak pontosságára és helyességére. A webhely tartalmazhat elírásokat, pontatlanságokat és más hibákat, továbbá előfordulhat, hogy harmadik felek felhatalmazás nélkül tartalmakat tesznek hozzá, törölnek vagy változtatnak meg a webhelyen. Amennyiben pontatlanság fordulna elő, kérjük, értesítsen minket, hogy ki tudjuk javítani. A webhelyen olvasható információkat külön értesítés nélkül megváltoztathatjuk illetve frissíthetjük.

8. Más webhelyekre mutató linkek
A webhely tartalmazhat külső webhelyekre mutató linkeket Ezek a linkek kizárólag kényelmi célokat szolgálnak. Semmilyen szavatosságot nem vállalunk azon egyéb webhelyekkel kapcsolatosan, amelyeket Ön erről a webhelyről kiindulva meglátogathat. Önnek figyelembe kell vennie, hogy ez független tőlünk, és mi ezeknek a webhelyeknek a tartalma felett semmilyen módon nem rendelkezünk. A fentiek mellett, egy másik webhelyre mutató hiperlink nem jelenti azt, hogy a linkelt tartalmat vagy a linkelt webhely használatát ajánljuk vagy felelősséget vállalunk érte. Az Ön felelőssége a megfelelő óvintézkedések alkalmazása annak érdekében, hogy amit letöltésre kiválaszt, az mentes legyen vírusoktól, férgektől, trójai programoktól és más rosszindulatú alkalmazásoktól. Ha Ön úgy dönt, hogy felkeresi a jelen webhelyről belinkelt bármelyik külső webhelyet, ezt kizárólag a saját kockázatára teszi.

9. Erre a webhelyre mutató hiperlinkek
Természetesen más webhelyek készítői is elhelyezhetnek olyan linkeket, amelyek a mi webhelyünk lapjaira mutatnak. Ugyanakkor Ön a webhelyen megjelenő anyagokat semmilyen célból nem másolhatja át saját web szerverére. Továbbá Ön nem jogosult arra sem, hogy a jelen webhely különálló elemeihez (beleértve a fényképeket, illusztrációkat, diagrammokat, gombokat, szöveget és bármilyen más elemet) linkeket kapcsoljon azzal a céllal, hogy "beemelje" azokat más webhelyek tartalmába, vagy azért, hogy ezeket a különálló elemeket más weblapokhoz kapcsolja. Másként kifejezve, vagy a webhelyünk teljes oldalaira mutató linkeket adjon meg, vagy semmilyet. Minden más felhasználási mód a szerzői jog megsértésének minősül és jogi eljárást vonhat maga után.

10. A Használati Feltételek és a webhely tartalmi megváltoztatásának joga
Fenntartjuk azt a jogot, hogy bármikor változtatásokat illetve javításokat hajtsunk végre külön értesítés nélkül, de nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy frissítsük ennek a webhelynek a tartalmát. A változások meg fognak jelenni a webhelyen, a felhasználókról pedig azt feltételezzük, hogy tájékozódtak a változásokról és azok rájuk nézve kötelező érvényűek. A Cryo-Save Group N.V. és leányvállalatai mindenkor jogosultak arra, hogy megváltoztassák a jelen webhelyen ismertetett termékeket és/vagy szolgáltatásokat.